Katoļu, luterāņu un baptistu jaunieši vēlas palīdzēt vienaudžiem tikt galā ar Covid-19 sekām

Latvijas katoļu Baznīcas Rīgas arhidiecēzes jauniešu darba koordinatore Anda Aleksandrova sadarbībā ar Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas (LELB) Jauniešu centra pārstāvi Elīnu Ermansoni un Latvijas Baptistu draudžu savienības (LBDS) Jaunatnes apvienības pārstāvi Andreju Goloborodko ir izstrādājuši projektu “Celsimies un celsim”. Projekts tika radīts, ņemot vērā pašu jauniešu iniciatīvas un idejas. Darbs pie šī projekta tika sākts jau 17. aprīlī, kad norisinājās pirmais starpkonfesionāls hakatons jauniešiem. Jaunieši prezentēja idejas, galvenos akcentus liekot uz brīvā laika aktivitātēm, individuālo atbalstu, reālām un dzīvē pielietojamām prasmēm, kā arī žēlsirdības darbiem. 

Projekta mērķis ir palīdzēt jauniešiem Covid 19 seku likvidēšanā, iesaistot jauniešus satura (podkāstu) veidošanā, veicinot savstarpēju sadarbību (individuālais, grupu un brīvprātīgais darbs), kā arī, attīstot prasmes un zināšanas, tādējādi ceļot jauniešu labklājību, pašapziņu, veidojot piederības sajūtu un saliedējot, kā arī kvalitatīvi pavadot brīvo laiku. Viena no prioritātēm ir saturu padarīt pieejamu un aizsniegt jauniešus arī reģionu vidū.

Projekts ilgs līdz šī gada beigām un tajā piedalīsies jaunieši no 13 līdz 25 gadu vecumam. Tā ietvaros paredzētas tādas aktivitātes kā:
– jauniešu apmācības par kvalitatīva satura veidošanu un iespēja mācīties no profesionāļiem – žurnālistiem, režisoriem, producentiem, operatoriem u.c. speciālistiem. Jaunieši uzlabos savas prasmes un zināšanas, kas vēlāk noderēs darba tirgū – apgūs dažādas iemaņas pie profesionāļiem, veidojot podkāstus, tai skaitā būs iespēja viesoties radio un filmu studijā;
– satura ražošana – jauniešu dzīvesstāsti, praktiskās prasmes dzīvei, mentoru un profesionāļu podkāsti. Ar podkāstu starpniecību-jauniešiem būs iespēja izteikt viedokli par aktuālajām tēmām. Tiks identificētas jauniešu problēmas un piedāvāti risinājumi, tai skaitā ieteikti papildus resursi par šīm tēmām, piemēram, par ģimeņu nozīmi, vērtībām, veselību, finanšu patību u.c. jautājumiem;
– saliedēšanas un brīvā laika pavadīšanas pasākums jauniešiem. Jauniešiem būs iespēja sastapt citus jauniešus, kuriem ir līdzīgas vērtības, un viņiem tiks dota iespēja justies piederīgiem, attīstīt sociālās prasmes;
– mentorings – individuāls un grupu atbalsts, problēmu identificēšana un mērķu uzstādīšana, tikšanās ar mentoriem 1:1;
– brīvprātīgais darbs, lai veicinātu sociālo līdzdarbību, sniegtu atbalstu bērniem, jauniešiem, personām ar īpašām vajadzībām un senioriem. Sadarbībā ar biedrību “Nepaliec Viens”, jaunieši tiks apmācīti arī darbā ar bērniem ar īpašām vajadzībām, kas radīs izpratni un toleranci, kā arī vēlmi palīdzēt mazāk aizsargātajiem.

Projektā līdzās iepriekš minētajiem projekta izstrādātājiem ir iesaistīti vairāki sadarbības partneri: “Hi Potential” – personības izaugsmes kustība, Latvijas Kristīgā studentu brālība, Radio Marija Latvija, kā arī biedrība “Nepaliec Viens” ar struktūrvienību “Solis Augšup”, kas darbojas ar bērniem un jauniešiem ar autiskā spektra traucējumiem un viņu ģimenēm.

Projekts piedalījās Jaunatnes starptautisko lietu aģentūras rīkotajā konkursā. Neskatoties uz lielo projektu konkursu, kurā tika iesniegti 152 projektu pieteikumi un apstiprināti tikai 47 projekti, projekts “Celsimies un celsim” tika apstiprināts un tika iegūts finansējums 10 000 eiro apmērā, lai šīs idejas varētu tikt īstenotas.

Mēs pateicamies visiem jauniešiem par entuziasmu, vēlmi iesaistīties un veidot ilgtspējīgu Latvijas nākotni!

Anda Aleksandrova (jauniesi@catholic.lv)

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti