Priesteri Paulu Kļaviņu sumina priesterības 25. jubilejā

Svētdien, 4. jūlijā, Rīgas Svētā Jēkaba katedrālē notika Svētā Mise un svinīgs pasākums, atzīmējot draudzes administratora priestera Paula Kļaviņa ordinācijas 25 gadu jubileju. Skaidrojot Dieva vārdu, priesteris Pauls runāja par pravietisko kalpojumu Baznīcā, par sinodālo, proti, kopīgo Dieva tautas ceļu, kuru jo īpaši paredzēts aizsākt oktobrī, lai gatavotos bīskapu sinodei Romā. Pēc dievkalpojuma jubilāru sveica draudzes pastorālās padomes locekļi, aktrise Olga Dreģe un daudzi citi. Priesteris pateicās draudzei par lūgšanām, garīgo un materiālo atbalstu, par uzticību Dievam un Baznīcai.

Kūrijas dārzā kopā ar jubilāru ticīgos aizkustināja tenora Jura Vizbuļa uzstāšanās kopā ar pianistu Tomu Juhņeviču, izpildot Toma kompozīcijas un Romāna Grantovska “Svētī, Kungs”. Sveiciena vārdus teica Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs, katedrāles kora pārstāvji un daudzi klātesošie. Pasākuma noslēgumā Rīgas arhidiecēzes palīgbīskaps Andris Kravalis un Rīgas Svētās Marijas Magdalēnas draudzes vikārs priesteris Karols Buzjevičs jubilāram dāvināja apustuļu Pētera un Pāvila gleznas.

Attiecībā uz pašu jubilāru jāatzīst, ka viņš nemēdz sevi izcelt, taču nevar nepieminēt viņa izdoto Jēkaba katedrāles Vēstnesīti, kas regulāri publicē dažādus aktuālus rakstus par teoloģiju, Baznīcu un vēsturiski vai kulturāli nozīmīgām personībām un notikumiem. P. Kļaviņu pozitīvi novērtē viņa studenti Latvijas Starpdiecēžu augstākajā garīgajā seminārā un Rīgas Augstākajā reliģijas zinātņu institūtā – priesteri, laji un semināristi. Priesteris seko līdzi Baznīcas norisēm un aizvien vēlas sniegt ieguldījumu Vatikāna II koncila un pāvestu rosinātās kristīgās dzīves atjaunotnē. Kā profesionāls teologs viņš iestājas par dialogu un kopību Baznīcā, lai viņas misija izvērstos pasaulē un Jēzu iepazītu arī mūsdienu cilvēki. Novēlam priesterim Paulam vēl daudzus radošus gadus mūsu vidū.

F. Mičāne, draudzes locekle

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti