Līdz 20. augustam iespēja pieteikties studijām RARZI

Līdz 20. augustam interesenti var pieteikties studijām Laterāna Pontifikālās Universitātes Rīgas Augstākajā reliģijas zinātņu institūtā (RARZI). 20. augustā plānotas iestājpārrunas studēt gribētājiem.

Jaunajā akadēmiskajā gadā RARZI būs iespēja studēt vairākās akreditētā studiju virziena “Reliģija un teoloģija” studiju programmās. Pamatstudijas ilgst trīs gadus un trīs mēnešus, un pēc to noslēguma absolventi iegūs humanitāro zinātņu bakalaura grādu reliģijā. Pēc bakalaura grāda iegūšanas RARZI var turpināt arī augstākā līmeņa studijas, iegūstot profesionālo maģistra grādu reliģijā ar kvalifikāciju pastorālais konsultants. Šajā programmā studiju ilgums ir divi gadi un pieci mēneši. Šī studiju programma tiks īstenota, ja būs pieteikušies vismaz septiņi studenti.

Mūžizglītības programmā desmit mēnešu garumā, sākot no septembra līdz jūnijam, studentiem ir iespēja apgūt katoliskās teoloģijas pamatkursu. Tāpat RARZI aicina klausītājus un viesstudentus, kuri var izvēlēties apmeklēt atsevišķus studiju kursus.

Lai pieteiktos studijām bakalaura, maģistra vai mūžiglītības programmā, jāaizpilda attiecīgā pieteikuma anketa, kuru var atrast mājaslapas rarzi.lv sadaļā „Uzņemšana“, kā arī jāpievieno citi dokumenti, kas norādīti pieteikuma anketā. Pieteikties var klātienē līdz 20. augustam RARZI telpās Rīgā, Katoļu ielā 16 b. Dokumenti tiek pieņemti katru dienu laikā no pl. 15 līdz 19. Dokumentus var iesniegt arī elektroniski, rakstot uz e-pastu: trupskalne@rarzi.lv.

Iestājpārrunas norisināsies RARZI direktores kabinetā 20. augustā no pl. 15.

Klausītāji 1. semestra nodarbībām var pieteikties līdz 2. septembrim RARZI birojā tā darba laikā, iesniedzot aizpildītu anketu.

Studijas sāksies 3. septembrī pl. 16.30 ar Svēto Misi Rīgas Svētā Franciska baznīcā.

KABIA

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti