Īpašie jaunieši un brīvprātīgie kopīgi dodas izbraucienā uz Kurmenes muižu

Kādā skaistā rudens dienā bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām, kā arī brīvprātīgie jaunieši no projekta “Celsimies un celsim” devās uz Kurmenes muižu. Kurmenes muižas kompleksā ietilpst mācītāja muiža, klēts un parks ar ainavu dārzu. Dažādu apstākļu dēļ ilgus gadus viss atradās stipri nolaistā stāvoklī, bet no 2019. gada jūlija ar jaunā draudzes prāvesta Andreja Mediņa iniciatīvu tika uzsākti atjaunošanas darbi visā kompleksā. Darāmā vēl ir daudz, bet jau tagad šī vieta, daba un ēkas saviļņo ar savu skaistumu.

Kopīgajā izbraucienā brīvprātīgie un īpašie jaunieši devās ekskursijā pa Kurmenes muižas kompleksu, baudīja arī zoo apmeklējumu un aktivitātes brīvā dabā. Bērni un jaunieši piedalījās vairākās aktivitātēs – spēlēja āra spēles, veidoja svečturus, kā arī kopīgi radīja gleznu, kas vēlāk tika uzdāvināta jaunietei Marijai, kas pavisam nesen svinēja savu 15 gadu dzimšanas dienu.

Bērniem un jauniešiem ar autiskā spektra traucējumiem ir nepieciešams atbalsts, lai apgūtu sociālās un komunikācijas prasmes, mācītos veidot attiecības. Tas, ko lielākā daļa cilvēku apgūst patstāvīgi un pat nemanāmi savas dzīves laikā, šiem bērniem un jauniešiem ir speciāli jāmācās un jātrenējas. Viņiem ir ļoti svarīgi pavadīt laiku kopā ar saviem vienaudžiem, nevis tikai ar aprūpētājiem un speciālistiem. Savukārt brīvprātīgiem jauniešiem tādās tikšanās reizēs tiek attīstītas empātija un citādā bērna vai jaunieša pieņemšana. Viņiem ir jādod iespēja palīdzēt kādam, kam palīdzība ir nepieciešama. Tādējādi pats jaunietis iegūst pašapziņu un sajūtu, ka var būt piederīgs un noderīgs citiem. Tāds abpusējs atbalsts un prieks no kopā būšanas.

Biedrība “Nepaliec Viens” kopš 2000. gada iesaistās dažādos sociālos projektos. Biedrības brīvprātīgie jaunieši jau 7. gadu rīko nometnes, ikmēneša tikšanās reizes, izbraucienus un citas aktivitātes ģimenēm ar bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām. Biedrības struktūrvienība Daudzfunkcionālais centrs “Solis Augšup” sniedz sociālo rehabilitāciju un dažāda veida atbalstu ģimenēm ar bērniem un jauniešiem ar autiskā spektra traucējumiem. Savukārt, projekts “Celsimies un celsim” tiek īstenots, lai palīdzētu jauniešiem pārvarēt Covid-19 radītās sekas. Šo projektu kopīgi īsteno katoļu, luterāņu un baptistu jauniešu vadītāji, iesaistot, vairāk nekā 30 jauniešus un kopīgi 6 mēnešu periodā, īstenojot dažādas aktivitātes.

Viens no projekta mērķiem bija iesaistīt jauniešus dažādās sociālās un brīvprātīgā darba aktivitātēs, kopīgi darbojoties ar bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām. Paši jaunieši vēl pirms projekta uzsākšanas atzina, ka vēlas iesaistīties brīvprātīgajā darbā un palīdzēt citiem. Plānotās tikšanās notiek reizi mēnesī, un jauniešu vadītāji cer, ka šī sadarbība nākotnē arī palīdzēs jauniešiem savās pilsētās vai pašvaldībās aktivizēt sociālo darbu, iesaistot un veidojot jauniešu grupas, kas vēlas palīdzēt un iesaistīties brīvprātīgo darbā. Kā atzina paši jaunieši: ”Mēs gribam kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku un arī iedvesmot citus darīt labus darbus!”

Biedrība “Nepaliec viens” turpina šo misiju un tajā var iesaistīties jebkurš interesents. Visus, kam sirdī ir vēlme palīdzēt un pavadīt laiku ar bērniem un jauniešiem, ir iespēja sazināties ar vadītāju Diānu Mekšu (tālrunis: +371 26394426, e-pasts: dm@nepaliecviens.lv).

Vairāk par Nepaliec viens un Solis augšup: https://www.facebook.com/centrssolisaugsup, www.solis.lv
Vairāk par projektu Celsimies un celsim: https://www.facebook.com/celsimies

Nobeigumā gribas teikt lielu paldies arī jauniešiem, kas noticēja sev un mums, kas iesaistās un vēlas palīdzēt arī citiem!

Anda Aleksandrova, jauniešu darba koordinatore Rīgas arhidiecēzē

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti