Priestera Katehēze | Sinodālais ceļš

Otrdienās pl. 9.00 aicinām sekot līdzi Radio Marija Latvija jaunu raidījumu ciklam “Priestera katehēze”. Tā laikā priesteris Pauls Kļaviņš, kurš ir atbildīgs par sinodālā ceļa norisi Rīgas arhidiecēzē, stāstīs par gatavošanos bīskapu sinodei, kura notiks 2023. gadā. Raidījuma ierakstus par to, kā notiek gatavošanās un kā tu vari iesaistīties, piedāvājam klausīties arī katolis.lv sekotājiem.

21.09.2021

23.09.2021

Turpinām sekot līdzi gatavošanās procesam sinodei. Šodien uzklausām cilvēku pieredzi, vai viņi jūtas vai nejūtas piederīgi Baznīcai. Tāpat arī pr. Pauls sniedz nelielu ieskatu dokumentos, kuri ir publicēti mājaslapā katolis.lv, kuri palīdz gatavoties sinodālajam ceļam. Šie dokumenti mūs aicina lasīt Apustuļu darbu grāmatu un iedvesmoties no pirmbaznīcas pieredzes, kā arī izvērtēt savu situāciju, cik esmu gatavs iet kopīgo ceļu ar pārējo Baznīcu.

28.09.2021

Ar pr. Paulu turpinām iet Sinodālo ceļu. Šoreiz pārrunājam sinodālā ceļa vadlīnijas, kurās minēts aicinājums uz sinodālo ceļu. Pārrunājam arī izaicainājumus un atbildam uz dažiem iebldumiem par šo procesu.

04.10.2021

Uzruna RGS aizbildnes Sv. Terēzes no Bērna Jēzus svētkos. Iepazīšanās ar Sinodālā ceļa vadlīnijām.

05.10.2021

Šodien, gatavojoties Sinodālajam ceļam, sarunā ar pr. Paulu pārrunājam kā Baznīca ir vēstures gaitā redzējusi savu aicinājumu uz ceļu. Jau Svētajos Rakstos redzam liecības, ka mēs tiekam pestīti kopienas ietvaros, ne pa vienam atsevišķi. Jēzus par sevi ir sacījis, ka Viņš ir ceļš, patiesība un dzīvība, līdz ar to Jēzus mācekļi ir ceļa sekotāji.
Šajā raidījumā iepazīstam terminu “sensus fidei” ticības izpratne, kas norāda, ka visa Dieva tauta kopumā glabā nemaldīgu ticības izjūtu. Tāpat mēģinām saprast kā šis kopīgā ceļa princips, kur katrs ir līdzdalīgs Baznīcas ticībā, ir savienojams ar Baznīcas hierarhisko struktūru.

12.10.2021

19.10.2021

Šodien pārrunājam arhibīskapa Zbigņeva vēstījumu uzsākot sinodālo ceļu. Baznīca ir aicināta būt par dialoga paraugu visai pārējai sabiedrībai. Dialogs, kas ir vērsts ne tikai uz iekšu savā starpā, bet uz āru ar visiem labas gribas cilvēkiem. Šodien arī iepazīstam divas ainas no Svētajiem Rakstiem, kuras palīdz izprast sinodālo ceļu.

26.10.2021

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti