Jauniešu dienā prieks par iespēju tikties klātienē

Sagaidot Pasaules Jauniešu dienu, kura šogad diecēzes līmenī tika atzīmēta 21. novembrī, 20. novembrī Rīgas Svētā Jēkaba katedrālē pulcējās jaunieši, lai kopā ar Rīgas arhibīskapu metropolītu Zbigņevu Stankeviču sāktu svētku vigīlijas dievkalpojumu. Dievkalpojumā un pēc tam sekojošā sadraudzības pasākumā klātienē piedalījās 30 jaunieši, bet vēl vairāki desmiti tam sekoja attālināti. Rīgas arhidiecēzes jauniešu darba koordinatore Anda Aleksandrova pastāstīja, ka pasākumā valdīja ģimeniska un draudzīga atmosfēra, notika jaukas sarunas un bija iespēja savstarpēji iepazīties.

Sprediķa laikā arhibīskaps pievērsās Kristus Karaļa svētkiem, kurus šogad svinējām 21. novembrī. Viņš paskaidroja, ka visi kristītie izvēlas pieņemt Kristu kā savas dzīves karali. Tas nozīmē, ja pieņemam viņu kā savas dzīves Karali, esam aicināti pārstāvēt šī Karaļa intereses un cīnīties, lai viņa valstība paplašinātos. Tai pat laikā arhibīskaps atgādināja, ka Jēzus nevienam neuzspiež sevi ar spēku, bet gan iekaro cilvēku sirdis ar mīlestību un patiesību. Tāpēc arī mēs esam aicināti „iekarot“ pasauli ar mīlestības ieročiem. Katrs jaunietis var līdzdarboties šajā procesā, lai arī tas ir liels izaicinājums.

„Dārgie jaunieši, esam aicināti kļūt par Kristus Karaļa īstiem sūtņiem, viņa valstības pārstāvjiem. Kristus aicina ikvienu – jaunu, vecu, slimu, veselu, aklu, klibu, visus. Viņa valstībā vieta ir visiem, viņš skatās nevis uz fiziskajām un intelektuālajām spējām, bet skatās kas ir cilvēka sirdī, vai tur ir alkas pēc Dieva valstības,“ aicināja arhibīskaps.

Pēc dievkalpojuma jaunieši tikās agapē. Viņi pauda prieku par iespēju tikties klātienē, jo ir noguruši no attālinātā mācību procesa, attālinātajām attiecībām ar draugiem. „Jaunieši vēlas tikties, kopā dziedāt, komunicēt, piedalīties klātienē Svētajā Misē. Jauniešiem ir ilgas pēc sakramentiem. Attālinātās Svētās Mises ir veids kā dzirdēt Dieva Vārdu, tomēr tās nevar remdēt slāpes pēc grēksūdzes vai iespējas pieņemt svēto Komūniju,“ skaidro A. Aleksandrova.

Kopā ar jauniešiem līdz pat pasākuma noslēgumam palika arī Z. Stankevičs. Viņš iesaistījās sarunās ar jauniešiem agapes laikā un pārrunāja dažādas aktualitātes. Tieši šāds, Svētā Gara vadīts arī ir plānotais sinodālais ceļš, kurā Baznīca, bīskapi un priesteri ieklausījās tautā, šajā reizē tie bija jaunieši.

Tikšanās laikā jaunieši izteica vēlēšanos tikties reizi mēnesī līdzīgos dievkalpojumos, kas būtu domāti tieši jauniešiem, kur viņi varētu iesaistīties liturģijas sagatavošanā. „Svētā Jēkaba katedrāle un tās prāvests Pauls Kļaviņš ir atvērti šai iniciatīvai, un jau pirms Jauniešu dienas pauda vēlmi aktīvāk pulcināt jauniešus,“ pastāstīja A. Aleksandrova.

Tāpat jaunieši pauda vēlēšanos, lai tiktu organizētas nometnes, pārgājieni, izbraucieni un citas kopīgas aktivitātes katedrāles jauniešiem. Jauniešu darba koordinatore aicina: „Šobrīd tiek meklēts jauniešu līderis Svētā Jēkaba katedrālē, kurš būtu gatavs iesaistīties organizēšanā un kurš “deg” par jauniešiem un redz sevī līdera iezīmes, turklāt vēlas attīstīt šīs prasmes. Ja gadījumā jaunietis, kas lasa šo ziņu vēlētos atsaukties šim aicinājumam, lūgums sazināties ar A. Aleksandrovu (27780078, jauniesi@catholic.lv).“

A.Aleksandrova pateicas visiem, kas piedalījās pasākuma organizēšanā. Vispirms tie ir jaunieši, kuri iesaistījās pasākuma organizēšanā, dekorējot dievnamu, gatavojot agapes telpas, fotografējot, muzicējot utt. „Paldies arhibīskapam par atbalstu jauniešu darbā, katedrāles priesteriem P. Kļaviņam un Aivaram Līcim par palīdzību un atsaucību, priesterim Rihardam Rasnacim un Siguldas jauniešiem par palīdzību pasākuma organzēšanā un par dalību liturģijā, Jolantai Grāvītei un kuplajam jauniešu lokam par sirsnīgo slavēšanu, māsai Ritai (ProSancitate) par aktīvu iesaisti un palīdzību Svētās Mises norisē, Veltai Skolmeisterei par atsaucību un pāvesta vēstījuma lasīšanu, arī Katrīnai Andersonei un Franciskam Jemeljānovam par drosmi dalīties ar savām liecībām, priesterim Pēterim Skudram par iniciatīvu pasākuma organizēšanā, kā arī lielo ieguldījumu Radio Marija Latvija, kurā daudz tiek runāts jauniešu darba nozīmi un daudziem citiem, kas nesavtīgi iesaistījās un atbalstīja, kas vēlas arī turpmāk veicināt darbu ar jauniešiem katoļu Baznīcā,“ visiem pasākumā iesaitītajiem pateicas A. Aleksandrova.

Neliels ieskats pasākumā pieejams ŠEIT.

KABIA; Foto: Katolis.TV

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti