Dievmātes komandas Latvijā sāk darboties kā pastāvīgs sektors

Kopš 2017. gada Latvijā darbojas starptautiskā laulāto kustība „Dievmātes komandas“ (Equipes Notre-Dame). Šo gadu laikā Latvijas Diemātes komandas vadīja laulātais pāris no Polijas. Taču šī gada 2. jūlijā kustība Latvijā svinēja svētkus – komandas Latvijā turpmāk darbosies kā pastāvīgs sektors, un sektoram būs atbildīgais paŗis no Latvijas.

Svētās Mises laikā Dainis un Baiba Stikuti saņēma svētību kalpošanai kā Dievmātes komandu Latvijas sektora atbildīgais pāris nākamajiem trim gadiem. Stikuti norāda, ka kā atbildīgajiem „mums tiek uzticēta misija veidot sektora komandu (iesaistot citus pārus un garīgo padomdevēju) un atbildēt par visas Latvijas kustības darbu un attīstību. Pirms Latvija kļuva par sektoru, atbildīgā pāra nebija, bet bija tikai saiknes pāris, kas komunicēja ar reģiona atbildīgo pāri, informējot par to, kā tad mums te Latvijā iet”.

Atklājot svētkus, Rīgas arhidiecēzes palīgbīskaps Andris Kravalis teica, ka, viņaprāt, “Dievmātes komanda ir mīlestības skola”. Citējot pāvesta Franciska vārdus no uzrunas ģimenēm, viņš uzsvēra, ka ”Baznīca ir ar ģimenēm, bet Baznīca ir arī ģimenēs. Baznīca piedzima no Nācaretes ģimenes, un tā sastāv no ģimenēm. Kad kādam ir vajadzīgs atbalsts, ieklausīšanās, palīdzība, tad mīlestība uz tuvāko un Dievu attīstās un pieaug. Tāpēc Dievmātes komandas ir ideāla vieta, kur šo atbalstu saņemt un kur ir iespēja piedzīvot tuvākmīlestību”. “Ģimeni svētīja pats Kristus caur ienākšanu cilvēku ģimenē. Un mēs to piedzīvojam Dievmātes komandās, jo katrā tikšanās reizē ir Dieva Vārds, sadraudzība, lūgšana. Un šī mīlestības skola ir ne tikai tikšanās reizēs. bet, saņemot mīlestības impulsu, tā turpinās ikdienas dzīvē,” tā bīskaps A. Kravalis noslēdza savu uzrunu.

Svētkos piedalījās ne tikai Dievmātes komandu pārstāvji no Latvijas, viesu vidū bija arī Polijas 2. reģiona atbildīgais pāris Beata un Marcins Piņkovski, Centrāleiropas superreģiona atbildīgais pāris Helena un Pāvels Kukoloviči, kā arī Lietuvas sektora atbildīgais pāris Severina un Mindaugas Šedžiai.

Baiba un Dainis Stikuti skaidro, ka būšana Dievmātes komandās neprasa atteikšanos no dalības dažādās kustībās, kopienās, aktivitātēs, darbos, kalpošanās. Tā arī neprasa sekošanu kādai konkrētai garīguma skolai. Ikmēneša tikšanās savā komandā, formācijas materiāli un piedāvātie piepūles punkti, ko realizēt ikdienā, ļauj smelties spēku, stiprinājumu, augt mīlestībā uz Dievu un tuvāko, un caur to daudz auglīgāk kalpot vietā, kur Dievs sūta un aicina. Komandas nav tieši piesaistītas draudzēm, lai arī tajās nereti ir vienas draudzes locekļi.

Dievmātes komandu pamatvienība ir komanda, kas tiekas reizi mēnesī un ko veido 4 līdz 7 pāri (nemainīgā sastāvā) un priesteris. Priesteris nav vadītājs, bet garīgais padomdevējs, kas palīdz ar padomu un lūgšanu, ir līdzās laulātajiem viņu priekos un bēdās. Tikšanos organizē un vada paši laulātie pāri. Jaunu komandu gada garumā formē pieredzējis pāris.

Dievmātes komandas aicina piedlaīties jaunajā formācijas gadā, kas sāksies rudenī. Ir plānots veidot jaunas komandas, kas gada garumā, tiekoties reizi mēnesī, izies ievadformāciju. Papildu informāciju par komandām var meklēt ŠEIT.

KABIA; Foto: Dievmātes komandas

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti