Piektdiena – Kompletorijs

HIMNA

Diena beigusies, dziest gaisma,

Dievs, Tev pateicību sakām,

un šīs mūsu dienas gaitas

Tev kā upuri mēs veltām.

 

Rīts nav tālu, drīz tas ausīs,

tāpēc dāvā šonakt miegu:

sapņos ilgoties pēc Tevis,

ticot tam, ka esi blakus.

 

Tavas žēlastības gaisma

kliedēs katru tumsas varu,

remdēs kaislības, dos spēku

dzīvi veltīt Tev par godu.

 

Dod mums svētību ik dienas,

Tu, kas vienībā ar Dēlu,

vienībā ar Svēto Garu

valdi visos mūžu mūžos. Amen.

 
PSALMODIJS

Ant. Dienu un nakti es vaimanāju Tavā priekšā, Kungs.

(Lieldienu laikā: Ant. Alleluja, alleluja, alleluja.)

 
Psalms 88 (87)

2 Kungs, manas pestīšanas Dievs,*

dienu un nakti es vaimanāju Tavā priekšā.

3 Mana lūgšana lai nonāk pie Tevis,*

pievērs ausi manam lūgumam.

4 Jo mana dvēsele ir bēdu pilna,*

un mana dzīve tuvojas pazemei.

5 Es tieku pieskaitīts tiem, kas aiziet kapā;*

esmu kļuvis līdzīgs nevarīgam cilvēkam.

6 Starp mirušajiem ir mana guļvieta, līdzīgi nosistajiem, kas

atdusas kapos,*

kurus Tu vairs neatceries un kuri ir atšķirti no Tavas rokas.

7 Tu mani esi ielicis dziļā bedrē,*

tumsībā un nāves ēnās.

8 Pār mani smagi guļ Tavas dusmas,*

un visi Tavi viļņi nāk pār mani.

9 Tu attālināji no manis manus paziņas*

un mani esi darījis pretīgu viņiem.

Es esmu ieslēgts un nevaru iziet.*

10 Ciešanu dēļ dziest manas acis.

Ik dienas, Kungs, es saucu uz Tevi;*

uz Tevi izstiepju savas rokas.

11 Vai tad Tu mirušajiem darīsi brīnumus,*

un vai piecelsies ēnas un Tevi slavēs?

12 Vai tad kapā kāds stāstīs par Tavu žēlsirdību,*

un nāves valstībā – par Tavu uzticību?

13 Vai tad tumsībā būs redzami Tavi brīnumdarbi,*

un Tava taisnība – aizmirstības zemē?

14 Bet es, Kungs, saucu uz Tevi,*

un mana lūgšana rīta agrumā steigsies Tev pretī.

15 Kungs, kāpēc Tu atgrūd manu dvēseli*

un no manis slēp savu vaigu?

16 Es esmu nabags un nāves apdraudēts no savas jaunības.*

Es ciešu Tavus draudus un uztraucos.

17 Pār mani ir gājušas Tavas dusmas,*

Tavi draudi satrieca mani.

18 Tie ielenca mani ik dienas kā ūdens,*

visi reizē tie apņēma mani visapkārt.

19 Tu attālināji no manis draugu un tuvāko,*

un tumsa kļuva mans biedrs.

 

Ant. Dienu un nakti es vaimanāju Tavā priekšā, Kungs.

(Lieldienu laikā: Ant. Alleluja, alleluja, alleluja.)

 
LASĪJUMS sal. Jer 14, 9

Tu taču esi mūsu vidū, Kungs, un mēs esam nosaukti pēc Tava vārda. Neatstāj mūs, Kungs, mūsu Dievs.

 
ATBILDE

R. Tavās rokās, Kungs,* es atvēlu savu garu. Tavās rokās…

V. Kungs, uzticīgais Dievs, Tu esi mūs atpircis.* Es atvēlu savu garu. Gods lai ir Tēvam. Tavās rokās…

Ant. Kungs, kad mēs esam nomodā, esi mūsu glābējs un mūsu sargs, kad mēs guļam, lai mēs esam nomodālīdz ar Kristu

un atdusamies Viņa mierā. (Lieldienu laikā pievieno: alleluja.)

 
SIMEONA DZIEDĀJUMS

29 Tagad atlaid, Kungs, savu kalpu mierā,*

kā Tu esi sacījis,

30 jo manas acis skatījušas Tavu pestīšanu,*

31 ko Tu sagatavoji visu tautu priekšā:

32 gaismu pagānu apgaismošanai*

un slavu savai Izraēļa tautai.

Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*

un Svētajam Garam,

kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*

un mūžīgi mūžam. Amen.

 
LŪGŠANA                                                                                     

Visvarenais Dievs, dāvā mums žēlastību būt uzticīgiem sekotājiem Tavam Vienpiedzimušajam Dēlam, kas tika guldīts kapā,

lai mēs būtu cienīgi augšāmcelties jaunai dzīvei kopā ar Viņu, kas dzīvo un valda mūžu mūžos.

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti