Dieva žēlsirdības litānija

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristu, klausi mūs! Kristu, uzklausi mūs! Kristu, uzklausi mūs!

Dievs Debesu Tēvs, apžēlojies par mums!
Dievs Dēls, pasaules Pestītāj, apžēlojies par mums!
Dievs Svētais Gars, apžēlojies par mums!
Svētā Trīsvienība viens vienīgs Dievs, apžēlojies par mums!

Dieva žēlsirdība, kas izplūdi no Tēva krūtīm, es uzticos Tev!
Dieva žēlsirdība, kas vispilnīgāk raksturo Dievu, es uzticos Tev!
Dieva žēlsirdība, neaptveramais noslēpums, es uzticos Tev!
Dieva žēlsirdība, avots, kas plūsti no Svētās Trīsvienības, es uzticos Tev!
Dieva žēlsirdība, ne cilvēku, ne eņģeļu prātam neizdibināmā, es uzticos Tev!
Dieva žēlsirdība, no kuras plūst visa dzīvība un laime, es uzticos Tev!
Dieva žēlsirdība, kas esi augstāka par debesīm, es uzticos Tev!
Dieva žēlsirdība, kas aptver Visumu, es uzticos Tev! 
Dieva žēlsirdība, kas nāci pasaulē Cilvēktapušajā Vārdā, es uzticos Tev!
Dieva žēlsirdība, kas izplūdi no Jēzus Sirds atvērtās rētas, es uzticos Tev!
Dieva žēlsirdība, kas Jēzus Sirdī ir oret mums katru, es uzticos Tev!
Dieva žēlsirdība, kas Jēzus Sirdī jo īpaši ir pret katru grēcinieku, es uzticos Tev! 
Dieva žēlsirdība, svētajā Hostijā apslēptā, es uzticos Tev!
Dieva žēlsirdība, svētajā Baznīcā apslēptā es uzticos Tev!
Dieva žēlsirdība, svētajā Kristības sakramentā, es uzticos Tev!
Dieva žēlsirdība, mūsu attaisnošanā caur Jēzu Kristu, es uzticos Tev!
Dieva žēlsirdība, kas ved mūs visai dzīvei cauri, es uzticos Tev!
Dieva žēlsirdība, kas jo īpaši apņem mūs nāves stundā, es uzticos Tev!
Dieva žēlsirdība, kas dāvā mūžīgo dzīvi, es uzticos Tev!
Dieva žēlsirdība, kas pavadi mūs katru dzīves mirkli, es uzticos Tev!
Dieva žēlsirdība, kas sargi mūs no elles uguns, es uzticos Tev!
Dieva žēlsirdība, kas atklājies, kad nocietinātas grēcinieku sirdis atgriežas pie Dieva, es uzticos Tev!
Dieva žēlsirdība, pārsteigums eņģeļiem, noslēpums svētajiem, es uzticos Tev!
Dieva žēlsirdība, Dieva noslēpumos apslēptā, es uzticos Tev!
Dieva žēlsirdība, kas paceļ mūs no posta, es uzticos Tev!
Dieva žēlsirdība, mūsu laimes un prieka avots, es uzticos Tev!
Dieva žēlsirdība, kas mūs aicini no nebūtības dzīvībā, es uzticos Tev!
Dieva žēlsirdība, kas apņem visu Dieva rokām radīto, es uzticos Tev!
Dieva žēlsirdība, kas vainago visu, kas vien pastāv un pastāvēs, es uzticos Tev!
Dieva žēlsirdība, kurā mēs visi esam iegremdēti, es uzticos Tev!
Dieva žēlsirdība, maigais mierinājums sāpju plosītām sirdīm, es uzticos Tev!
Dieva žēlsirdība, vienīgā cerība izmisušām dvēselēm, es uzticos Tev!
Dieva žēlsirdība, siržu atpūta un miers, kas uzveic bailes, es uzticos Tev!
Dieva žēlsirdība, svētu dvēseļu iepriecinājums un brīnums, es uzticos Tev!
Dieva žēlsirdība, kas radi paļāvību katrai cerībai pāri. es uzticos Tev!

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, saudzē mūs, Kungs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, uzklausi mūs, Kungs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums!

Dievs ir žēlsirdīgs un labvēlīgs, lēnprātīgs un labestības pilns.
Tāpēc es mūžam dziedāšu par Kunga žēlsirdību. 

Lūgsimies! Mūžīgais Dievs, Tava žēlsirdība ir neaptverama un apžēlošanās neizsmeļama – uzlūko mūs ar savu labvēlības skatienu un vairo savu žēlsirdību mūsos, lai grūtos brīžos mēs neļautos izmisumam un nezaudētu drosmi, bet gan ar lielu paļāvību pakļautos Tavai svētajai gribai, kas ir pati mīlestība un žēlsirdība. Amen.

Ak, neaptveramā un neizdibināmā Dieva žēlsirdība, kas gan spēs Tevi cienīgi pielūgt un godāt? Tu esi pati būtiskākā visvarenā Dieva īpašība, Tu esi pati skaistākā cerība grēcīgam cilvēkam. Caur mūsu Kungu Jēzu Kristu, žēlsirdības Karali, kas kopā ar Tēvu un Svēto Garu apliecina mums savu žēlsirdību mūžīgi mūžos. Amen.

Svētā Faustīne

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti