Pazemības litānija

Ak, Jēzu, maigu un pazemīgu sirdi, uzklausi mūs!

No vēlēšanās, lai es tiktu godināts – Jēzu, atbrīvo mani!
No vēlēšanās, lai es tiktu mīlēts – Jēzu, atbrīvo mani!
No vēlēšanās, lai es tiktu slavēts – Jēzu, atbrīvo mani!
No vēlēšanās, lai es tiktu sumināts – Jēzu, atbrīvo mani!
No vēlēšanās, lai es tiktu izvirzīts citiem par priekšzīmi – Jēzu, atbrīvo mani!
No vēlēšanās, lai es tiktu lūgts kā padomdevējs – Jēzu, atbrīvo mani!
No vēlēšanās, lai es tiktu atzīts – Jēzu, atbrīvo mani!
No bailēm, ka mani kāds varētu pazemot – Jēzu, atbrīvo mani!
No bailēm, ka mani kāds varētu atstumt – Jēzu, atbrīvo mani!
No bailēm, ka mani kāds varētu nonievāt – Jēzu, atbrīvo mani!
No bailēm, ka mani kāds varētu apmelot – Jēzu, atbrīvo mani!
No bailēm, ka es varētu tikt aizmirsts – Jēzu, atbrīvo mani!
No bailēm, ka es tiktu padarīts smieklīgs – Jēzu, atbrīvo mani!
No bailēm, ka pret mani kāds varētu netaisni izturēties – Jēzu, atbrīvo mani!
No bailēm, ka mani kāds varētu nepareizi turēt aizdomās – Jēzu, atbrīvo mani!

Kungs, lai citi tiek par mani vairāk cienīti – Jēzu, dod man žēlastību to vēlēties!
Lai citi tiek par mani vairāk mīlēti – Jēzu, dod man žēlastību to vēlēties!
Lai citu domas pasaules priekšā ir vērtīgākas, bet mani uzskati lai tiek atzīti par mazvērtīgākiem – Jēzu, dod man žēlastību to vēlēties!
Lai citu lūgumi vienmēr atrod dzirdīgas ausis, bet mans lūgums lai tiek nobīdīts malā – Jēzu, dod man žēlastību to vēlēties!
Lai citi tiek vairāk ievēroti, bet es – atstāts novārtā – Jēzu, dod man žēlastību to vēlēties!
Lai citi kļūst svētāki, bet man tajā pašā laikā palīdzi iespēju robežās kļūt svētākam – Jēzu, dod man žēlastību to vēlēties!

Ak, Jēzu, dod man spēku to vienmēr no jauna vēlēties!

Kardināls Rafaēls Meri del Vals, pāvesta Pija X sekretārs

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti