Novenna Dieva Svētā Gara godam

Nāc, Svētais Gars, Dievs Radītājs 
Tu žēlastību dāvātājs. 
Nāc, mājo mūsu dvēselēs, 
lai Tavi bērni būtu mēs.

Par Aizstāvi Tu cildināts 
un Dieva tautai dāvināts; 
Tu dzīves ceļā gaismas stars, 
dzīvs avots, mīlestības gars. 

Ar septiņveida dāvanām, 
vislabā Tēva sūtītām, 
Tu savus ļaudis stiprini 
un Dievu slavēt aicini. 

No Tevis gaismu gribam lūgt 
un Tavā mīlestībā būt. 
Nāc, rādi ceļu cildeno 
Uz dzīves mērķi augstāko.

Pret ļauno cīņā stiprini 
un savu mieru dāvini, 
mūs vadi, lai Tev sekojam 
un debess laimi mantojam. 

Mēs ticam Tēvam mūžīgam 
un Dieva Dēlam vienīgam, 
un Garam visusvētajam, 
šai Trīsvienībai dievišķai.
Amen.
Lūgsimies! Nāc, Svētais Gars, piepildi savu ticīgo sirdis un tavas mīlestības uguni tajās iededz.
Dievs, kas saviem apustuļiem atsūtīji Svēto Garu, uzklausi savu ļaužu dievbijīgās lūgšanas un tos, kam esi dāvājis ticību, apveltī ar savu mieru.
Dievs, Tu zini visu un pazīsti mūsu domas un gribu, šķīstī mūsu sirdis ar Svētā Gara spēku, lai mēs varam Tevi pienācīgi mīlēt un slavēt.
Dievs, kas ticīgo sirdis māci un apgaismo ar Svētā Gara gaismu, ļauj mums Tavu gribu pareizi saprast un priecāties vienmēr, saņemot Svētā Gara žēlastības.
Dievs, Tu ar savu Garu mūs vadi un sargā, esi mums žēlīgs un uzklausi mūsu lūgšanas, lai mēs, saņemot Tavu palīdzību, vienmēr paļautos uz Tevi. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen.
Tēvs mūsu… Esi sveicināta, Marija… Gods lai ir Tēvam…  

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti