Dvietes Svētā Staņislava Romas katoļu draudze

Dvietes Svētā Staņislava Romas katoļu draudze
Adrese: Dviete, Dvietes pag., Ilūkstes nov., LV - 5441
Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
Zaksis Edvards (; +371 26110935)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd./svētku d. un darbd. pl. 9 (arī sestd.).
Draudzes svētku d.: Vissv. Jēzus Sirds sv.(40st.), Karmela Dievmātes d. (svētd. pēc 16.07.), Sv. Kazimira d. (svētd. pēc 4.03.), Sv. Staņislava Kostkas d. (svētd. pēc 18.09.).