Ērberģes draudze

Ērberģes draudze
Adrese: Ērberģe, Mazzalves pag., Neretas nov., LV- 5133
Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
Mediņš Andrejs (Prāvests; +371 26411090)

Dievkalpojumu laiki:

Septembra II sestd. pl. 12.