Ērberģes draudze

Ērberģes draudze
Adrese: Ērberģe, Mazzalves pag., Neretas nov., LV- 5133
Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
Trapučka Andrejs (draudzes administrators; +371 29190359)

Dievkalpojumu laiki:

Septembra II sestd. pl. 12.