Madonas Kristus Karaļa draudze

Madonas Kristus Karaļa draudze
Adrese: Liepājas iela 13, Madona, LV-4801
Mājaslapa: http://www.madonasdraudze.lv/

Draudzē kalpo:
Ozoliņš Māris (Prāvests; +371 29191335)
Rektiņš Henriks, diakons (Diakons; )

Dievkalpojumu laiki:

Svētd. pl. 11 un 18.
Pirmd., piektd., sestd. pl. 8.
Trešd., ceturtd. pl. 18.

Diennakts adorāc. kapela (Raiņa ielā 5)