Iestiprināšanas sakraments

Iestiprināšanas sakramenta saņemšana ir nepieciešama, lai Kristības žēlastība sasniegtu savu pilnību. Ja Kristībā mēs piedzimstam pārdabiskajai dzīvei, tad Iestiprināšanā tiekam tajā stiprināti.

Iestiprināšanas sakramentā saņemam īpašu Svētā Gara spēku, kā tas notika ar apustuļiem Vasarsvētku dienā. Līdz ar to Iestiprināšana ļauj pieaugt un padziļināties Kristības žēlastībai, jo dara dziļāku mūsu Dieva bērna stāvokli un nostiprina mūsu saikni ar Baznīcu, lai mēs varētu liecināt par ticību ar vārdiem, kurus pavada darbi.

Iestiprināšana tiek piešķirta tikai reizi dzīvē. Lai to saņemtu ir jābūt žēlastības stāvoklī, tāpēc ir nepieciešams pirms tam saņemt Gandarīšanas sakramentu. Dziļāka lūgšana palīdzēs atvērtībā saņemt Svēto Garu.

Iestiprināšanā ir nepieciešams krustēvs vai krustmāte. Tie var būt arī tie paši, kas bija Kristības saņemšanas brīdī.

Iestiprināšanas rita būtiskākā daļa ir kristītās personas pieres svaidīšana ar svētīto hrizmu (eļļu), roku uzlikšana un vārdi: “Saņem Svētā Gara dāvanas zīmi.”

Iestiprināšanu parasti piešķir bīskapi.

Vecajā Derībā pravieši sludināja, ka Kunga Gars ir pār gaidāmo Mesiju (ls 11,2), tajā saskatot arī Viņa atpestīšanas misiju (Lk 4,l6-22; Is 61,1). Svētā Gara nolaišanās pār Jēru, kad Viņš tika kristīts Jordānas upē, bija zīme, kas apliecināja, ka tas ir Viņš, gaidītais Mesija, Dieva Dēls (Mt 3,13-17; Jņ 1,33-34). Visa Viņa dzīve un visa Viņa misija tika realizēta Svētā Gara spēkā, ko Tēvs Viņam dod “bez mēra” (Jņ 3,34).

Lūgsim Dievu Svēto Garu katrā svarīgā pasākumā, kā to dara Baznīca!

No cik gadiem cilvēks var saņemt Iestiprināšanas sakramentu?
https://youtu.be/wuJXPY1FcwU?t=262

Vai ir kādi gadījumi, kad cilvēks nevar tikt iestiprināts?
https://youtu.be/wuJXPY1FcwU?t=455

Vai iestiprināšanai ir kā īpaši jāsagatavojas?
https://youtu.be/wuJXPY1FcwU?t=531

Kāpēc Iestiprināšanas sakramentu sniedz bīskaps?
https://youtu.be/wuJXPY1FcwU?t=620

Kā notiek iestiprināšana?
https://youtu.be/wuJXPY1FcwU?t=711

Kāpēc bīskaps pēc roku uzlikšanas, dodot miera zīmi, pliķē pa vaigu?
https://youtu.be/wuJXPY1FcwU?t=1020

Kāpēc Iestiprināšanas sakramentā ir jāizvēlas kāda aizbildņa vārds?
https://youtu.be/wuJXPY1FcwU?t=1271

Kādu vārdu var izvēlēties?
https://youtu.be/wuJXPY1FcwU?t=1313

Kāda nozīme ir iestiprināšanas lieciniekiem?
https://youtu.be/wuJXPY1FcwU?t=1332
Kam būtu jāmainās pēc Iestiprināšanas kristieša dzīvē?
https://youtu.be/wuJXPY1FcwU?t=1381

Kāda ir Svētā Gara nozīme cilvēka dzīvē?
https://youtu.be/wuJXPY1FcwU?t=1456

Kādas ir Svētā Gara dāvanas, kuras kristietis saņem Iestiprināšanas sakramentā?
https://youtu.be/wuJXPY1FcwU?t=1556

Kāda ir starpība starp kristību Svētajā Garā un Iestiprināšanas sakramentu?
https://youtu.be/wuJXPY1FcwU?t=1972

Vai pie iestiprināšanas ir krustvecāki?
https://youtu.be/wuJXPY1FcwU?t=2044

Kādi ir iestiprināšanas krustvecāku pienākumi?
https://youtu.be/wuJXPY1FcwU?t=2068

Kādi ir iestiprinātu kristiešu pienākumi pasaulē?
https://youtu.be/wuJXPY1FcwU?t=2092

Kāpēc cilvēki, kuri ir saņēmuši Iestiprināšanas sakramentu, tomēr bieži ir bez spēka apliecināt ticību pasaulē?
https://youtu.be/wuJXPY1FcwU?t=2160 

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti

Laulības sakraments

https://www.youtube.com/watch?v=GdfGNGYvst0 Laulības sakramenta žēlastība ir domāta laulāto mīlestības pilnveidošanai, viņu nešķiramās vienības stiprināšanai. Šīs žēlastības avots ir Kristus. Laulība ir

Lasīt vairāk »

Slimnieku sakraments

https://www.youtube.com/watch?v=SgD2iD1bY6Q “Vai jūsu vidū ir kāds nevesels? Lai viņš aicina Baznīcas priesterus un lai tie aizlūdz par viņu, svaidīdami viņu

Lasīt vairāk »

Gandarīšanas sakraments

https://www.youtube.com/watch?v=jfCz2OSmTHc Gandarīšanas un izlīgšanas (jeb grēksūdzes) sakraments ir: personiska tikšanās ar žēlsirdīgo un mīlošo Tēvu, kurš, mīlot mani, sūtīja pasaulē

Lasīt vairāk »