Kompletorijs I

HIMNA

Diena beigusies, dziest gaisma,

Dievs, Tev pateicību sakām,

un šīs mūsu dienas gaitas

Tev kā upuri mēs veltām.

 

Rīts nav tālu, drīz tas ausīs,

tāpēc dāvā šonakt miegu:

sapņos ilgoties pēc Tevis,

ticot tam, ka esi blakus.

 

Tavas žēlastības gaisma

kliedēs katru tumsas varu,

remdēs kaislības, dos spēku

dzīvi veltīt Tev par godu.

 

Dod mums svētību ik dienas,

Tu, kas vienībā ar Dēlu,

vienībā ar Svēto Garu

valdi visos mūžu mūžos. Amen.

 

PSALMODIJS
  1. ant. Apžēlojies par mani, Kungs, un uzklausi manu lūgšanu.

(Lieldienu laikā: Ant. Alleluja, alleluja, alleluja.)

 

Psalms 4

2 Kad es saucu, mani uzklausīja Dievs, manas taisnības

aizstāvis.*

Tu man palīdzēji bēdās:

apžēlojies par mani*

un uzklausi manu lūgšanu.

3 Cilvēku bērni, cik ilgi būs nocietinātas jūsu sirdis?*

Kāpēc jūs mīlat niekus un meklējat melus?

4 Tad ziniet, ka apbrīnojamu ir darījis Kungs savu svēto;*

Kungs uzklausīs, kad es viņu piesaukšu.

5 Nodrebiet un beidziet grēkot!*

Pārdomājiet klusībā savās guļvietās un rimstieties!

6 Nesiet taisnības upuri*

un paļaujieties uz Kungu!

7 Daudzi saka: “Kas tad mums parādīs labo?”*

Kungs, Tava vaiga gaišums kā zīme lai atspīd pār mums!

8 Tu esi devis manai sirdij vairāk prieka*

nekā viņiem labības un vīna pārpilnības laikā.

9 Es apgulstos un mierīgi aizmiegu,*

jo vienīgi Tu, Kungs, ļauj dzīvot man drošībā.

 

Ant. Apžēlojies par mani, Kungs, un uzklausi manu lūgšanu.

  1. ant. Naktīs teiciet Kungu.

 

Psalms 134 (133)

1 Lūk, teiciet Kungu, jūs, visi Kunga kalpi,*

kas naktīs stāvat Kunga namā,

2 Paceliet savas rokas uz svētnīcu*

un teiciet Kungu!

3 No Sionas lai tevi svētī Kungs,*

kas ir radījis debesis un zemi!

 

Ant. Naktīs teiciet Kungu.

(Lieldienu laikā: Ant. Alleluja, alleluja, alleluja.)

 

LASĪJUMS At 6, 4–7

Klausies, Izraēl! Kungs, mūsu Dievs, ir viens vienīgs Kungs. Tev būs mīlēt Kungu, savu Dievu, no visas savas sirds,

no visas savas dvēseles un no visa sava spēka. Un šie vārdi, kurus es tev šodien pavēlu, lai paliek tavā sirdi.

Tos tu iemācīsi saviem bērniem un par tiem runāsi, gan savās mājās sēžot, gan ejot ceļā, dodoties gulēt un ceļoties.

 

ATBILDE

R. Tavās rokās, Kungs,* es atvēlu savu garu. Tavās rokās…

V. Kungs, uzticīgais Dievs, Tu esi mūs atpircis.* Es atvēlu savu garu. Gods lai ir Tēvam. Tavās rokās…

 

Lieldienu laikā dzied šādu atbildi:

R. Tavās rokās, Kungs, es atvēlu savu garu,* alleluja,

alleluja. Tavās rokās.

V. Kungs, uzticīgais Dievs, Tu esi mūs atpircis.* Alleluja,

alleluja. Gods lai ir Tēvam. Tavās rokās.

 

Ant. Kungs, kad mēs esam nomodā, esi mūsu glābējs un mūsu sargs, kad mēs guļam,

lai mēs esam nomodālīdz ar Kristu un atdusamies Viņa mierā

(Lieldienu laikā pievieno: alleluja.)

 

SIMEONA DZIEDĀJUMS

29 Tagad atlaid, Kungs, savu kalpu mierā,*

kā Tu esi sacījis,

30 jo manas acis skatījušas Tavu pestīšanu,*

31 ko Tu sagatavoji visu tautu priekšā:

32 gaismu pagānu apgaismošanai*

un slavu savai Izraēļa tautai.

Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*

un Svētajam Garam,

kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*

un mūžīgi mūžam. Amen.

 

LŪGŠANA
Pēc svētdienu I Vesperēm, kā arī Lieldienu oktāvas laikā

Kungs, lūdzu, apmeklē mūs šajā naktī, lai mēs rīta agrumā, ar Tavu žēlastību ceļoties, spētu priecāties

par Tava Svaidītā augšāmcelšanos, kas dzīvo un valda mūžu mūžos.

 

Pēc I Vesperēm lielajos svētkos, kas neiekrīt svētdienā, kā arī Trīs Lielajās dienās

Kungs, lūdzu, apmeklē šo mājokli un pasargi to no visām ienaidnieka viltībām; lai tajā mājo Tavi svētie eņģeļi un sargā mūs mierā;

un Tava svētība lai vienmēr ir pār mums. Caur Kristu, mūsu Kungu.

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti