Mūsu Kunga Jēzus Kristus Visdārgāko Asiņu litānija

Kyrie, eleison!
Christe, eleison!
Kyrie, eleison!
Kristu, klausi mūs!
Kristu, uzklausi mūs!

[Tālāk aiz katras rindiņas lūgšanai jāpievieno „apžēlojies par mums”.]
Dievs Tēvs no debesīm, …
Dievs Dēls, pasaules Pestītājs, …
Dievs Svētais Gars, …
Svētā Trīsvienība, viens vienīgs Dievs, …

[Tālāk aiz katras rindiņas lūgšanai jāpievieno „atpestī mūs”.]
Kristus Asins, mūžīgā Tēva Vienpiedzimušā Dēla, …
Kristus Asins, iemiesotā Dieva Vārda, …
Kristus Asins, Jaunās un Mūžīgās Derības, …
Kristus Asins, kas ciešanās Olīvdārzā zemi slacījusi, …
Kristus Asins, kas šaustīšanā plūdusi, …
Kristus Asins, kas lāsoji no ērkšķu vainaga, …
Kristus Asins, pie krusta izlietā, …
Kristus Asins, samaksa par mūsu pestīšanu, …
Kristus Asins, bez kuras nav piedošanas, …
Kristus Asins, kas Euharistijā veldzē un skaidro dvēseles, …
Kristus Asins, žēlsirdības straume, …
Kristus Asins, ļauno garu uzvarētāja, …
Kristus Asins, mocekļu stiprums, …
Kristus Asins, apliecinātāju drosme, …
Kristus Asins, jaunavības avots, …
Kristus Asins, atbalsts tiem, kas briesmās, …
Kristus Asins, atvieglojums cietējiem, …
Kristus Asins, iepriecinājums bēdās, …
Kristus Asins, gandarītāju cerība, …
Kristus Asins, mirstošo mierinājums, …
Kristus Asins, siržu miers un maigums, …
Kristus Asins, mūžīgās dzīves nodrošinājums, …
Kristus Asins, kas atbrīvo dvēseles no šķīstīšanas uguns, …
Kristus Asins, katras slavas un goda viscienīgā, …

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, saudzi mūs, Kungs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, uzklausi mūs, Kungs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums!

V. Tu esi mūs atpircis, Kungs, ar savu Asini.
R. Un esi mūs padarījis par valsti mūsu Dievam.

LŪGSIMIES!
Visvarenais mūžīgais Dievs, kas esi sūtījis pasaulē savu Vienpiedzimušo Dēlu, lai ar viņa Asinīm mēs tiktu atpestīti, Tevi lūdzam, liec, lai mēs, godinot viņa ciešanu noslēpumu, tiktu pasargāti no visa ļauna un iemantotu mūžīgo algu debesīs. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen.

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti