Grand Rapidu Latviešu katoļu draudze

Grand Rapidu Latviešu katoļu draudzeAdrese: 2235 Ontonagon SE, Grand Rapids, MI 49506-5367, USA
616-949-3126,
E-pasts:
Kontaktpersona:

___________________________________________________________