Mūža solījumus mariāņu kongregācijā saliek tēvs Ernests Jansons, solījumus atjauno brālis Romāns Vaikulis

Sestdien, 7. septembrī, Rēzeknes Sāpju Dievmātes baznīcā, klātesot gandrīz visiem Latvijas mariāņiem, klostermāsām un daudziem ticīgiem, tēvs Ernests Jansons MIC salika mūža svētsolījumus mariāņu kongregācijā. Ar šo svinīgo aktu tēvs Ernests pilnībā tika iekļauts kongregācijā un noslēdzās viņa formācijas kurss, kas ilga piecus gadus.

Homīlijā Daugavpils Jēzus Sirds draudzes prāvests tēvs Andris Ševels MIC uzsvēra gatavības nepieciešamību, jo, runājot ar svētīgā kardināla Džona H. Ņumena vārdiem, „Dievu var satikt divas reizes: nāves stundā un šodien”, tāpat sprediķotais atgādināja svētsolījumu nozīmi un to ievērošanas mērķi.

Pēc homīlijas liturģijas celebrants, vikariāta priekšnieks tēvs Dainis Kašs MIC visu klātesošo priekšā uzdeva kandidātam kanoniskus jautājumus. Atbildot uz tiem, kandidāts apliecināja, ka vēlās vēl ciešāk būt vienots ar Dievu caur svētsolījumu konsekrāciju, dzīvot saskaņā ar kongregācijas likumdošanu un kalpot Baznīcā kā mariāņu tēvs. Pēc tam sekoja Visu svēto litānijas lūgšana, kuras laikā kandidāts guļ uz grīdas par zīmi tam, ka pazemīgi pieņem Dieva gribu. Šis pazemības žests ir obligāta liturģijas sastāvdaļa, kad notiek cilvēka konsekrācija Dieva kalpošanai – mūža svētsolījumu došanas vai ordinācijas sakramenta piešķiršanas laikā.

Liturģijas kulminācija ir svētsolījumu došanas brīdis. Priekšnieka priekšā kandidāts nolasīja svētsolījumu zvērestu, turot roku uz Evaņģēlija, bet pēc tam parakstot attiecīgo dokumentu. Šis dokuments – svētsolījumu apstiprinājums – tiek glabāts kūrijas arhīvā.

Pēdējais svētsolījumu elements ir krusta pasniegšana. Priekšnieks uzlika krustu uz neoprofesa kakla un atgādināja viņam, ka nevar lepoties ne ar ko citu, kā tikai ar Kunga Jēzus krustu. Liturģijas noslēgumā D. Kašs MIC atgādināja, ka Dievs nav skops uz aicinājuma žēlastību, bet tikai nedaudzi uz to atbild, tāpēc liels prieks ir mariāņu kopienai, ka tēvs Ernests atbildēja uz šo aicinājumu.

Svētsolījumu došanas svinības turpinājās arī nākamajā dienā. Svētdien, 8 septembrī, Daugavpils Jēzus Sirds baznīcā mariāņu seminārists Romāns Vaikulis MIC atjaunoja svētsolījumus. Šī atjaunošana notiek pēc pirmo svētsolījumu došanas katru gadu līdz mūža svētsolījumiem un liturģiski ir daudz vienkāršāka – kandidāts pēc homīlijas priekšnieka un visu klātesošo priekšā nolasīja solījumu atjaunošanas zvērestu, apsolot palikt kongregācijā vēl uz vienu gadu, un parakstīja svētsolījumu zvērestu.

Lielākā daļā klostera ordeņu un kongregāciju jaunie kandidāti netiek uzreiz saistīti ar mūža svētsolījumiem, lai tālākās formācijas laikā būtu brīvi savā izvēlē. Šis laiks kandidātiem uz priesterību ir veltīts studijām garīgajā seminārā un nobriešanai līdz lēmumam salikt mūža svētsolījumus.

Tēvs Ernests Jansons MIC par priesteri tika iesvētīts 2003. gadā pēc studijām Rīgas Garīgajā semināra. Kalpoja kā vikārs Rēzeknē, Daugavpilī un Līvānos, vēlāk bija Izvaltas un Borovkas draudzes prāvests. Iestājās mariāņu kongregācijā un gadu pavadīja Polijā noviciātā. Pirmos svētsolījumus deva 2015. gadā un kalpoja mariāņiem uzticētās draudzēs Daugavpilī un Rēzeknē. Pēc mūža svētsolījumu došanas viņš turpina kalpošanu Rēzeknes Sāpju Dievmātes draudzē.

Savukārt brālis Romāns Vaikulis MIC nāk no Daugavpils Jēzus Sirds draudzes. Pēc tehnikuma beigšanas 2015. gadā iestājās mariāņu kongregācijā un salika pirmos svētsolījumus 2017. gadā. Pašlaik viņš studē Ļubļinas Katoļu universitātē un atrodas formācijā uz priesterību.

Dmitrijs Artjomovs MIC; Foto: Anna Lucijanova, D. Artjomovs

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti