Katolis.lv turpmāk būs pieejama Baznīcas terminoloģijas skaidrojošā vārdnīca

Šī gada sākumā Katoļu baznīcas informācijas aģentūra (KABIA) ir papildinājusi mājaslapu Katolis.lv ar Baznīcas terminoloģijas skaidrojošo vārdnīcu. Izmantojot vārdnīcas dažādās kategorijas, mājaslapas apmeklētājiem būs iespēja atrast sevi interesējošo terminu un tā skaidrojumu latviešu valodā.

Darbs pie vārdnīcas izveides sākās aizvadītā gada vasarā. Projektā iesaistījās jezuītu tēvs Tadeušs Ciesļaks, kā arī māsas kalpones Inese Šteina un Ginta Mākulēna, kuri šo mēnešu laikā apkopoja dažādus Baznīcas terminus latviešu valodā un meklēja tiem skaidrojumus poļu, itāļu, angļu valodā. Veidojot šo digitālo vārdnīcu, kā pamats tika izmantots māsas Ineses 1998. gadā Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultātē aizstāvētais maģistra darbs ,,Garīgie termini latviešu klasiskajā literatūrā”. Tomēr projekta pārstāvji atzīst, ka joprojām daudziem Baznīcas terminiem latviešu valodā skaidrojuma nebija, tāpēc bija jāizmanto materiāli vairākās valodās, lai pēc tam izveidotu atbilstošu definīciju bez liekvārdības un neskaidriem jēdzieniem.

Ņemot vērā, ka Baznīcas terminu ir daudz, bet ne visi būs pieejami vārdnīcā, lietotājam varētu rasties jautājums, kā tie tika izvēlēti. Tēvs Tadeušs norāda: “Centāmies vārdnīcā iekļaut aktuālu terminoloģiju un aktuālas tēmas, pat ja daļa no jēdzieniem tiek reti izmantoti vai attiecināmi uz šauru jomu, vai arī acīmredzami ir vēsturiski izveidojušies un šodien maz saprotami, piemēram, goda tituli baznīcā.”

“Vārdnīca vēl nav pilnībā izveidota, tā tiks papildināta un uzlabota, bet jau tagad lasītājiem piedavājam Baznīcas terminus divās kategorijās – “Baznīcas hierarhiskā struktūra” un “Sakramenti”. Cilvēkam, kurš iepazīst Katolisko Baznīcu, varētu rasties daudzi jautājumi par to, ar ko nodarbojas bīskaps, kādi ir priestera pienākumi, kādas struktūras ir Baznīcā. Tieši tāpēc likās, ka vispirms cilvēkam ir svarīgi saprast, kāda ir Baznīcas struktūra. Kategorijā ir sniegts īss skaidrojums, kuru papildina vizuāls materiāls, bet pēc tam alfabēta secībā ir apkopoti dažādi ar Baznīcas struktūru saistīti jēdzieni. Līdzīgi ir izveidota arī otrā patlaban pieejamā kategorija “Sakramenti”. Ļoti bieži saņemam jautājumus par iespējām saņemt dažādus sakramentus, tāpēc ceram, ka šajā kategorijā iekļautie termini daudziem sniegs papildu zināšanas un skaidrību gan par sakramentiem, gan par to redzamajām un neredzamajām zīmēm, gan to nozīmi,” stāsta KABIA vadītāja Jekaterina Belokoņa.

Vārdnīcā ar laiku būs termini arī tādās kategorijās, kā “Bībeles simboli”, “Baznīcas elementi”, notiek darbs pie kategorijas, kura būs saistīta ar liturģiju, tāpat tiks papildinātas jau esošās kategorijas. Tāpēc aicinām iesaistīties lasītājus, sūtīt savus priekšlikumus un idejas uz e-pastu info@catholic.lv, kā arī atbalstīt šo projektu ar ziedojumu, tādā veidā nodrošinot tā kvalitatīvu attīstību.

Uzzini vairāk par projektu un atbalsti to šeit!

KABIA

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti