Jezuītu priesteris Jānis Meļņikovs: Ticība ir spēja, kuru varam attīstīt vai atstāt novārtā

Katoļu baznīcas informācijas aģentūras projekta “Tiecības” priekšpēdējā video materiālā par ticības nozīmi un vietu savā dzīvē, kā arī attiecībām ar Dievu stāsta jezuītu priesteris Jānis Meļņikovs.

Tēvs Jānis uzskata, ka nevajadzētu nošķirt garīgumu no dzīves, jo garīgums ir apzināti izdīvota un piedzīvota dzīve, kā arī pastāsta, ka ticēt Dievam sācis “jauši un nejauši” laikā, kad viņa ģimene piedzīvojusi problēmas un izaicinājumus. Tie likuši kaut kādā veidā meklēt atbildes un risinājumus konkrētām situācijām un izaicinājumiem.

Tāpat viņš stāsta, ka viņa personīgo skatījumu uz Dievu esot ietekmējuši vairāki notikumi, no kuriem divus min savā video stāstā. Viens no šiem notikumiem, drīzāk aspektiem, esot bijusi mīlestība. Otrs apsekts bijusu sāpīga pieredze, kad J. Meļņikovs kādā situācijā novērojis, kā viens kristietis pazemojis otru. Tas viņam kā pusaudzim bijis milzīgs šoks, un viņš esot nodomājis, ka tā neesot ticība, tāds neesot Dievs un tāda neesot Baznīca. Šī pieredze mudinājusi viņu parādīt, ka ir iespējams rīkoties arī citādāk.  Īpaši šī otrā pieredze lielā mērā esot noteikusi viņa dzīves uztveri.

Ticību Dievam J. Meļņikovs uzskata par cilvēkam dotu spēju, kas esot līdzīga citām cilvēkam dotajām spējām – spējai klausīties, runāt, just, saprast, domāt, saost, staigāt. Ticība esot spēja, kas viņam dod dzīves jēgu un mērķi. Šī spēja piemītot katram cilvēkam, bet ikvienam esot dota izvēle to attīstīt vai arī atstāt novārtā.

Noslēgumā J. Meļņikovs dalās pieredzē, kā viņš veido savas personiskās attiecības ar Dievu. Šo attiecību pamatā esot vērības jeb apzinātības princips. Tā esot vērība pret sevi, pret to, kas notiek viņa iekšējā un ārējā pasaulē, pret to, kā viņš reaģējot uz dažādām lietām. Novērojot šīs reakcijas, tēvs Jānis cenšoties saprast, no kurienes tās nāk, kāpēc viņu piemeklējot un uz kurieni vedot. Viņš skaidro, ka, citiem vārdiem sakot, apkārtējā pasaule, viss apkārt un viņā pašā notiekošais ietekmējot viņa ticību, cerību, mīlestību, bet viņa uzdevums ir saprast, cik lielā mērā šie notikumi un norises dāvājot viņam iespēju augt un pilnveidoties. Šo vērību ikdienā tēvs Jānis mēģinot attīstīt, izmantojot refleksiju, lūgšanu un Bībeles meditāciju.

Katoļu baznīcas informācijas aģentūras (KABIA) sociālo mediju informatīvās kampaņas “Tiecības” mērķis ir aktualizēt sabiedrībā tēmu par ticības un garīguma nozīmi cilvēka dzīvē un rosināt diskusiju par Dieva jeb Augstāka spēka klātesamību un Viņa ietekmi uz cilvēka ikdienas gaitām. Projektu veido 12 video sērijas, kurās garīdznieki un sabiedrībā pazīstami cilvēki stāsta par savām attiecībām ar Dievu un ticības nozīmi viņu dzīvē.

Palīdzi mums veicināt Latvijas garīgo atdzimšanu un atbalsti projekta īstenošanu Ziedot.katolis.lv!

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti

Mainījusies KABIA valde

Aprīļa beigās mainījusies Katoļu Baznīcas informācijas aģentūras valde. Par KABIA valdes priekšsēdētāju iecelts Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs, kurš šajā

Lasīt vairāk »