Pirmo reizi atzīmēsim Vecvecāku un veco ļaužu dienu

Šī gada 25. jūlijā pirmo reizi tiks atzīmēta Pasaules vecvecāku un veco ļaužu diena. Šai dienai pāvests Francisks ir izdevis īpašu vēstījumu, kura tēma šogad ir: “Es esmu ar tevi katru dienu.“ (sal. Mt 28, 20)

Pāvests uzsver, ka vēlējies šo dienu pirmo reizi atzīmēt tieši šogad, novēlot, lai pēc garā izolācijas perioda, „katru vectēvu, katru sirmgalvi, īpaši vientuļāko, apciemo eņģelis“. Viņš norāda, ka Kungs sūta savus eņģeļus, lai kliedētu tumsu un vientulību. “Kungs turpina sūtīt eņģeļus, lai kliedētu mūsu vientulību, un mums atkārto: „Es esmu ar tevi katru dienu.““ Tā raksta pāvests.

Vatikāna Laju, ģimenes un dzīvības dikastērijs ir sagatavojis materiālus, pastorālās vadlīnijas un arī ieteikumus, kā svinēt un pavadīt vecvecākiem un senioriem veltīto dienu, kas dažādās valodās pieejami ŠEIT. Piemēram, ikviena draudze tiek aicināta vismaz vienu dievkalpojumu 25. jūlijā veltīt savas draudzes vecvecākiem un vecajiem ļaudīm, arī tiem, kas Covid-19 pandēmijas laikā ir devušies mūžībā. Ticīgie tiek iedrošināti organizēt īpašas lūgšanas un dievkapojumus pansionātos un senioru centros, jaunieši tiek mudināti apmeklēt savus vecvecākus. Pastorālajaās vadlīnijās uzsvērts, ka pāvests ir izvēlējies pirmo reizi šo dienu svinēt tieši Ģimenei veltītajā gadā, norādot uz vecvecāku un senioru lomu ģimenē, uz viņu nepieciešamību pēc ģimenes siltuma arī tad, ja viņiem nav savu bērnu vai mazbērnu.

Vatikāns ir izdevis arī dekrētu, ar kuru tiek noteikts, ka vecvecāki, vecie ļaudis un visi ticīgie, kuri 25. jūlijā piedalīsies šai dienai veltītajā liturģijā, izpildot ierastos nosacījumus (sakramentālā grēksūdze, Svētā Komūnija un lūgšana Svētā tēva nodomā), varēs saņemt pilnas atlaidas. Pilnas atlaidas tiek piešķirtas arī tiem ticīgajiem, kuri 25. jūlijā klātienē vai neklātienē apmeklēs savus vecāka gada gājuma brāļus, kuri atrodas trūkumā vai kādās grūtībās (piemēram, slimos, pamestos, cilvēkus ar īpašām vajadzībām utml.). Pilnas atlaidas varēs saņemt arī slimie vecie ļaudis un tie, kuri nevarēs iziet no mājām, ja minētās dienas dievkalpojumos piedalīsies ar masu mediju starpniecību.

KABIA

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti