Kā apmeklēsim dievnamus un piedalīsimies dievkalpojumos līdz 15. novembrim?

Vakar, 21. oktobrī, Tieslietu ministrijas un reliģisko organizāciju pārstāvji attālināti pārrunāja ierobežojumus, kas attiecas uz reliģiskās darbības veikšanas vietām laika posmā no 21. oktobra līdz 15. novembrim. Šajā laikā ticīgie ir aicināti piedalīties dievkalpojumos attālināti, izmantojot interneta un televīzijas tiešraides, kā arī Radio Marija Latvija. Baznīcas varēs būt atvērtas individuāliem apmeklējumiem no pl. 6 līdz 19.

Visi dievkalpojumi šajā laika periodā jāplāno bez apmeklētāju klātbūtnes. Dievkalpojumus notur garīgais un kalpojošais personāls savu pienākumu ietvaros, pēc iespējas izvairoties no tiešā kontakta. Tieslietu ministrija skaidro, ka dievkalpojuma noturēšana, ko veic garīgais personāls savu pienākumu ietvaros, bet nepulcina uz to draudzi, nav uzskatāma par reliģisko darbību, kas veicama pulcējoties. “Tādējādi saglabājot iespēju veikt individuālos reliģiskās darbības veikšanas vietu apmeklējumus, bet rūpējoties arī par iespējami drošāku vidi, ir noteikts, ka reliģiskās darbības veikšanas vietā var atrasties tikai individuālie apmeklētāji (vai personas no vienas mājsaimniecības). Individuālie apmeklētāji vai personas no vienas mājsaimniecības stingri ievēro noteikumus par sejas masku lietošanu un sociālo (fizisko) distancēšanos, kā arī iespējami ierobežo (saīsina) apmeklējuma laiku, iespēju robežās nepārsniedzot 15 minūtes,” rakstīts ministrijas paziņojumā.

Lai arī nav noteikts, konkrēts cilvēku skaits, kas var atrasties dievnamā, noteikumi paredz, ka vienai personai ir nodrošināmi ne mazāk kā 15 kvadrātmertri no publiski pieejamo telpu platības, un reliģiskās darbības veikšanas vietā vienlaikus drīkst atrasties ne vairāk kā 20 % no kopējā iespējamā cilvēku skaita, ko pieļauj apmeklētājiem pieejamā telpu platība un infrastruktūra. Telpās jāievēro distancēšanās, jālieto sejas maskas. Sejas maskas jālieto arī dievkalpojuma garīgajam un kalpojošajam personālam, izņemot priesteri, kas vada dievkalpojumu.

Priesteris Rihards Rasnacis pastāstīja, ka svētdien, 24. oktobrī, kas ir Misiju svētdiena, Latvijas Televīzijas pirmajā kanālā pl. 12 tiešraidē varēs sekot līdzi Svētajai Misei Siguldas katoļu baznīcā. Viņš tāpat ziņoja, ka ticīgie dievkalpojumos katru dienu varēs piedalīties attālināti KatolisTV Facebook un Youtube kontā. Šajā laikā katru dienu tiks nodrošināta dievkalpojumu tiešraide no Siguldas baznīcas.

Vairākas draudzes iespēju robežās nodrošina dievkalpojumu tiešraides savos sociālo tīklu kontos, dievkalpojumu tiešraides nodrošina arī Radio Marija Latvija. Taču R. Rasnacis sacīja, ka tiks meklētas iespējas arī nākamajās svētdienās nodrošināt Svētās Mises translāciju virszemes televīzijā. Par to papildu informācija sekos tuvākajās nedēļās.

Priesteris norāda, ka, lai arī ticīgie tiek aicināti neapmeklēt dievkalpojumus klātienē, viņi var veltīt laiku individuālai lūgšanai baznīcā, kā arī sazināties ar draudžu prāvestiem un individuāli doties uz baznīcām, lai saņemtu Grēksūdzes sakramentu vai arī pēc tiešraides dievkalpojuma – Svēto Komūniju. Saņemt šos sakramentus, jāievēro jau iepriekš minētie drošības noteikumi. 

DRAUDŽU un PRIESTERU kontaktinformāciju var atrast vietnē katolis.lv, kā arī draudžu sociālo tīklu kontos, kuros jau tagad atsevišķas draudzes ir ielikušas paziņojumus par savu darbību, apmeklējuma un tikšanās ar garīdznieku iespējām tuvāko nedēļu laikā.

Līdz 15. novembrim klātienē nav atļauti koru mēģinājumi, arī dziedāšana dievkalpojumu laikā ir iespēju robežās minimizējama. Dziedāšana bez mutes un deguna aizsega lietošanas, nodrošinot atbilstošu dievkalpojuma norisi, ir pieļaujama vienīgi tad, ja to dara viena persona (dziedātājs), atrodoties nodalītā telpā vai, piemēram, balkonā, kas ir vairāku metru attālumā no garīgā un kalpojošā personāla un pārējiem reliģiskās darbības vietas apmeklētājiem.

ŠEIT, izmantojot katolis.lv, varat sekot līdzi dievkalpojumu tiešraidēm, kuras piedāvā draudzes savos Facebook kontos.

Šajā ZIŅĀ ir atrodama papildu informācija par bēru, kristību, laulību iespējām.

Noskaties arī raidījuma “Rīta Panorāma” sižetu par ierobežojumiem attiecībā uz dažādām ceremonijām.

KABIA

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti