Augļi nesami pat sirmā vecumā (sal. Ps. 92:15)

Jaunākajā Rīgas Svētā Jēkaba katedrāles Vēstnesītī ir atgādinājums par Pasaules vecvecāku un sirmgalvju dienu, kuru pēc pāvesta Franciska iniciatīvas atzīmēsim jau šo svētdien.

Svētdien, 24. jūlijā, atzīmējam vecvecāku un sirmgalvju dienu. Šogad pāvests Francisks rosina pārdomāt psalma vārdus: augļi nesami pat sirmā vecumā (sal. Ps. 92:15). Sociālā līmenī vecie ļaudis nav jāuzskata par smagumu, bet par resursu un bagātību. Tie saglabā tautas atmiņu. Viņi brīvprātīgi un dāsni darbojas citu labā, šādi bagātinoties paši. Iestāšanās par citiem mazina vientulību, uzlabo saprāta izpausmes, vairo garīgo labklājību. Ar „aktīvu novecošanos” uzlabojas dzīves kvalitāte, kad vairs nevar būt par vecākiem vai veikt profesiju pēc pensionēšanās.

Pēdējos gados vecie ļaudis ar brīvprātīgu darbību veicina solidaritāti kopienā, spēj sevi organizēt un ņemt dalību. Sabiedrībai būtu jāveicina veco ļaužu cilvēciskos resursus kopienas labā. Būtu jāaktivizē solidaritātes saiknes, kas vecos ļaudis uztvertu par aktīviem darbiniekiem, ne tikai apgādes iespēju izmantotājiem. Vecie ļaudis šādi pauž ne tikai vajadzības, bet arī „sapņus” (sal. Jl 3: 1), atmiņas, spēku jaunām paaudzēm augt, uzplaukt un nest jaunus augļus.

Nākotnes labā veicināms dialogs un sastapšanās starp veciem ļaudīm un jauniešiem, lai veidotu taisnīgāku, skaistāku, atbilstošāku, arī kristīgāku sabiedrību. Vecie ļaudis stiprina jauniešu gaitas ar atmiņu un gudrību. Vecums ir žēlastību laiks, kurā Dievs aizvien aicina saglabāt un nodot tālāk ticību, aicina lūgties, īpaši aizlūgt, aicina būt tuvu trūcīgiem. Kad vecie ļaudis uztver problēmu situācijas, lūdzas par tām, viņu lūgšana ir spēcīga. Ja vecvecāki saņem svētību redzēt savu bērnu bērnus (sal. Ps 128: 6), tad tiem uzticēts liels pienākums: nodot tālāk dzīves pieredzi, ģimenes, kopienas, tautas vēsturi


Jāpārvar tradicionālie stereotipi par vecajiem, ka tie ir veci, invalīdi, atkarīgi, izolēti, baiļu pārņemti un atstumti. Nākotne pieder dialogam starp jauniem un veciem. Ar veco ļaužu gudrību un pieredzi jāveido pasaule, kurā vairāk respektētu visu tiesības. Lai vecie ļaudis visur, arī katedrāles dzīvē, ir klātesoši ar prieku un gudrību.

Rīgas Svētā Jēkaba katedrāles Vēstnesītis, Nr. 13 (406) 2022. gada 10. jūlijs

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti