Skadiņš Andrejs

Skadiņš Andrejs foto
Skadiņš Andrejs
:
Aknīstes Svētā Ignācija no Lojolas draudze
Subates Svētā Miķeļa draudze
Gārsenes draudze
Neretas Svētā Gara draudze

Adrese: Tirgus lauk. 17, Subate, Ilūkstes nov., LV-5471
Telefons: +371 29379148
E-pasts: andrejsskadins@gmail.com
Ordinēts: 31.05.1987.
Subates "Miera nama" kapelāns