Kašs Dainis MIC, Lic.Theol.

Kašs Dainis MIC, Lic.Theol. foto
Kašs Dainis MIC, Lic.Theol.
Prāvests:
Rēzeknes Sāpju Dievmātes draudze
Dukstigala Jaunavas Marijas draudze
Prezmas Svēto Apustuļu Sīmaņa un Jūdas draudze

Adrese: Atbrīvošanas aleja 87, Rēzekne, LV-4601
Telefons: +371 26439743
E-pasts: dkass@inbox.lv
Ordinēts: 08.11.1998.
Starpdiecēžu tiesas advokāts laulību lietās. Rēzeknes Sv. Andreja Mariāņu klostera priekšnieks, Mariāņu kongregācijas Latvijas vikariāta priekšnieks