Zaksis Edvards

Zaksis Edvards foto
Zaksis Edvards
Prāvests:
Dunavas Svētā Jāzepa Romas katoļu draudze
Dvietes Svētā Staņislava Romas katoļu draudze
Rubeņu Svētā Pētera un Pāvila draudze

Adrese: "Dīķīši”, Dvietes pag., Ilūkstes nov., LV-5441
Telefons: +371 26110935
E-pasts: edvards.zaksis@gmail.com
Ordinēts: 02.06.1996.