Rēzeknes - Aglonas diecēze

Kravalis Juris

Kravalis Juris : Nautrēnu Vissvētās Jaunavas Marijas bezvainīgās ieņemšanas draudze Mežvidu Skapulāra Dievmātes draudze Ilzeskalna kapela Adrese: Mācītājmāja, Rogovka, Nautrēnu p/n, Nautrēnu pag., Rēzeknes nov.,

Lasīt vairāk »

Laureckis Māris

Laureckis Māris prāvests: Dricānu Svēto Apustuļu Simeona un Judas draudze Pilcenes (Piļcines) Svētā Antona draudze Jaunstrūžānu kapela Adrese: “Baznīca”, Dricāni, Dricānu pag., Rēzeknes nov., LV-4615

Lasīt vairāk »

Klušs Mārtiņš

Klušs Mārtiņš prāvests: Balvu veco ļaužu pansionāta kapela Balvu Vissvētās Trīsvienības draudze Adrese: Baznīcas iela 1, Balvi, LV-4501 Telefons: +371 26388774 E-pasts: katolis.balvi@inbox.lv Ordinēts: 22.09.2002.

Lasīt vairāk »

Kārklis Mārtiņš

Kārklis Mārtiņš : Rēzeknes Jēzus Sirds katedrāle Adrese: Latgales iela 88b, Rēzekne, LV-4601 Telefons: 0037128289872 E-pasts: martinskarklis20@gmail.com Ordinēts: 26.05.2019.

Lasīt vairāk »

Kolns Jānis

Kolns Jānis Prāvests: Līksnas Vissvētās Jēzus Sirds draudze Nīcgales Dievmātes Dzimšanas draudze Jersikas – Madalienas Svētās Marijas Magdalēnas draudze Adrese: Telefons: +371 29331054 E-pasts: cum@inbox.lv

Lasīt vairāk »

Kašs Dainis MIC

Kašs Dainis MIC : Rēzeknes Sāpju Dievmātes draudze Dukstigala Jaunavas Marijas draudze Prezmas Svēto Apustuļu Sīmaņa un Jūdas draudze Adrese: Atbrīvošanas aleja 87, Rēzekne, LV-4601

Lasīt vairāk »