Rodions Doļa

Staņislavs Harenzga

Vēlmi iemājot vārdā pauž Jēzus Kristus pirmie mācekļi. Labi zinām, ka tie bija Jāņa Kristītāja mācekļi. Kad Jānis norāda uz Jēzu, ka Viņš ir tas

Lasīt vairāk »

Antonijs Makars

Izšķirošais jautājums ir: ko nozīmē staigāšana Dieva vārda patiesībā (sal. 3Jņ)? Lai to saprastu, vispirms jāņem vērā, ka Bībele apraksta dažādus, atšķirīgus staigāšanas veidus. Vēstulē

Lasīt vairāk »