Teoloģiskie raksti

Kopā ar Dievu ceļā

No Rīgas Svētā Jēkaba katedrāles Vēstnesīša pēdējā iznākušā numura pārpublicējam kārtējo turpinājumu rakstu sērijai, kas veltīta sinodālā ceļa procesam. Svētais Gars bieži darbojas caur cilvēkiem.

Lasīt vairāk »

Kopā ar Dievu ceļā

Rīgas Svētā Jēkaba katedrāles Vēstnesītī publicēts turpinājums rakstam par sinodālā ceļa būtību. To piedāvājam arī mūsu lasītājiem. Tieši mīlestība, kuras ietvaros dibināta Baznīca un veidota

Lasīt vairāk »

Kopā ar Dievu ceļā

Turpini iedziļināties sinodālā ceļa būtībā kopā ar Rīgas Svētā Jēkaba katedrāles Vēstnesīti. Pārpublicējam kārtējo izdevumā iekļauto rakstu. Turpinājums būs nākamajā Vēstnesīša numurā. Baznīca atrodas ceļā

Lasīt vairāk »

Kopā ar Dievu ceļā

Turpinām pārpublicēt Rīgas Svētā Jēkaba katedrāles rakstu sēriju „Kopā ar Dievu ceļā“, kas veltīta sinodālā ceļa procesam. Apustulis Pēteris rakstīja kristiešiem: „Jūs citkārt nebijāt tauta,

Lasīt vairāk »

Kopā ar Dievu ceļā

Rīgas Svētā Jēkaba katedrāles Vēstnesītis sinodālā ceļa pieredzes ietvaros turpina iepazīstināt ar Dieva klātbūtnes vēsturi viņa tautas vidū. (turpinājums) Dievs aizvien bija klātesošs savas tautas

Lasīt vairāk »

Kopā ar Dievu ceļā

Turpinot sinodālo jeb kopīgo ceļu, Rīgas Svētā Jēkaba katedrāles Vēstnesītis aicina ieziļināties Izredzētās tautas ceļa ar Dievu vēsturē. Pateicoties Dieva noslēgtajai derībai izraēlieši kļuva par

Lasīt vairāk »