tradīcija

Mani gadi svešumā

1991. gada 14. februārī pl. 17.15 es ierados Rīgā, lai atlikušos priesterības gadus ziedotu savai tautai, saviem tautiešiem un savai Māras zemes Baznīcai. Otrajā vai

Lasīt vairāk »

Saviem apsveicējiem

Mīļie draugi un lasītāji! Vispirms es vēlētos teikt sirsnīgu paldies visiem tiem, kas ar lūgšanām, vārdiem, dāvanām, ziediem atcerējās mani 80 gadu jubilejā! Sveicēju bija

Lasīt vairāk »